Monsignor Michael Olden

Ó Cheapach Choinn ó dhúchas, d’fhreastal an tOir. Olden ar cliarscoil Mheilearaí agus oirníodh é i Má Nuad sa bhliain 1960. Dhein sé staidéar i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, in Ollscoil Mhá Nuad agus in Ollscoil na nGréagórach sa Róimh, áit a bronnadh dochtúireacht sa stair air. Bhí sé ina Uachtarán ar Ollscoil Mhá Nuad ó 1977-1985.

A native of Cappoquin, Rev. Olden attended Mount Melleray seminary and was ordained at Maynooth in 1960. He studied in University College Cork, Maynooth College and in the Gregorian University in Rome, where he was awarded a doctorate in history. He has served as President of Maynooth College 1977-1985.