Dr. Elizabeth Shee-Twohig

Ó Chluain Meala ó dhúchas, bhí an Dr. Elizabeth Twohig mar léachtóir i Roinn na Seandálaíochta i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh ó 1970-2007. Suim faoi leith aici taighde a dhéanamh ar ealaín agus ar shéadchomharthaí réamhstairiúla. Obair déanta aici chomh maith ar sheandálaíocht stairiúil agus ar stair an taighde seandálaíochta.

Dr Elizabeth Twohig, a native of Clonmel lectured in the Department of Archaeology, University College, Cork from 1970 to 2007. Her principal research interests are in prehistoric art and monuments, but she has also worked on the historic period archaeology and on the history of archaeological research.